منو
لينکهاي سريع
صفحه اول
آرشيو
ايميل

  موضوعات

  آرشيو

  معرفي وب به دوستان
« ارسال براي دوستان »
نام شما :
ايميل شما :
نام دوست شما:
ايميل دوست شما:

Powered by ParsTools


  مترجم زبان سايت / Translator Language

 

  اموزش ++c

اشنایی با c++ :قسمت اول

اشنایی مقدماتی با زبان c++

C++ در اوایل سال 1980 در ازمایشگاه T&AT توسط بیارنه استراس تروپ به منظور الحاق شیوه شی گرایی در زبان برنامه نویسی c++ طراحی گردید...

شروع به برنامه نویسی c++:

اولین کاری که باید در این زبان انجام دهید نوشتن تابعmain است.این تابع تابع اصلی برنامه است.کدهایی که در این تابع نوشته میشوند در ابتدای برنامه اجرا می شوند.

صورت کلی تابع main به صورت زیر است:

int main( )

 

{

دستورات

;return 0

متغیر:

خانه هایی از حافظه هستند که می توانند مقادیر مختلفی را بر اساس ان ها در خود نگه داری کنند.

مثال:مشاهده می کنید که متغیرهای ali,majid از نوع int تعریف شده است و مقدار متغیر(sadegh )

20 در نظر گرفته شده است.

()int main

}

;int majid,ali

;int sadegh=20

 

;return 0

{ 

ثابت ها

مقادیر ثابتی هستند که در برنامه برای راحتی بعضی از کارها استفاده می شوند.

 

برای تعریف ثابت ها از کلنه کلیدی #define استفاده می شود.

صورت کلی تعریف ثابت ها به صورت زیر است:

#define ;مقدار ثابت نام ثابت

سازمان برنامه ها در c++ :

 

هر برنامه c++ در چند فایل گسترده می شود.نوعی از این فایل ها سر فایل نام دارند که دارای پسوند .h هستند و از ان ها برای ذخیره اعلان ها استفاده می شود.

سر فایل ها خود نیز دو گروهند:

1_بعضی از سر فایل ها در خود سیستم تعریف شده اند, مانند:

2_عده دیگری از سر فایل ها توسط کاربر تعیین می شوند یعنی هر گاه بخواهیم کد هایی را به برنامه اضافه کنیم از انها استفاده می کنیم.

سر فایل ها با استفاده ا ز دستود پیش پردازنده ی include در فایل های مربوطه گنجانده می شود.

دستور:includeهر گاه بخواهیم کد هایی را به برنامه اضافه کنیم هز این دستور استفاده می کنیم.

صورت کلی استفاده از دستورinclude به صورت زیر است:

 

"include "parham#

دستورات ورودی و خروجی:

در زبان c++ برای خواندن از cin و برای چاپ کردن از cout هستفاده می شود.

صورت کلی استفاده از دستورcin به صورت زیر است:

;...<>value1>>value2

برای مثال در کد زیر کامپایلر با دیدن دستور cin منتظر ورودی مقادیری مانند ali و Hassan میشود.

()Int main

;Int ali

;Cin>>ali

;Return 0

{

صورت کلی استفاده از دستورات خروجی در c++ به صورت زیر است:

;...>>Cout

برای مثال در کد زیر کام پایلر با دیدن دستور cout مقادیر متغیری مانند mahmood را چاپ خواهد کرد:

()int main 

}

;int mahmood=20

;>>cout

;return 0

{

مثال:ابتدا متغیر nomreh را از نوع صحیح می سازیم و بعد محتوای ان را در جمله به کار می بندیم.به دستورات زیر توجه کنید.

 

()int main 

}

;"cout<<"lotfan yek nomre vared

;cin>>nomre

cout<<"nomre shoma hast";

;return 0

در این قسمت ابتدا یک متغیر به نام nomreh تعریف کرده ایم.بعد در خروجی چاپ کرده ایم لطفا یک نمره وارد کنید.سپس نمره را در داخل متغیر nomreh قرار داده ایم.و بعد از ان ان را به همراه یک متن چاپ می کنیم.

چند تا از علامات بدرد بخور:

برای رفتن به سطر بعد می توانید از علامت \nیا endl استفاد کنید.

برای متوجه شدن کاربرد هر یک از این نشانه ها به کد زیر توجه فرمائید:

#include

int main ( )

{

cout<<"nomre riazi";

 

cout<<"please enter a number\n" ;

cin>>nomre;

cout<<"nomre shoma hast\n";

return 0;

}

در نهایت اگر نمره وارد شده 20 باشد این چاپ خواهد شد:

nomre riazi

nomre shoma hast 20

 

یک مثال دیگر:

#include

int main ( )

{

cout<<"welcome to \n\n\nc++ farsi\ne-learning!!\n;"

return 0;

}

نتیجه:

welcome to

 

 

 

c++farsi

 

e-learning!!

اشنایی با c++ :قسمت دوم

عملگرهای ریاضی در c++:

عملگرهای ریاضی در c++ به صورت زیر تعریف می شوند.

+

-

*

/

%

جمع

تفریق

ضرب

تقسیم

باقیمانده

 

 

در c++ برای جمع و تفریق با عدد 1 دو عملگر دیگر نیز وجود دارد که هدف از ایجاد انها راحت تر کردن کار است.

--

++

کم کردن یک واحد

جمع عدد با یک

 

نکته مهم در استفاده از این عملگرها توجه به نقش های مختلف ان ها است.

یعنی a++ با++a تفاوت دارد.برای اینکه بهتر متوجه بشوید به مثال زیر توجه فرمائید.

int main ( )

{

int c;

c=5;

cout<

cout<

cout<

c=5;

cout<

cout<<++c;

return 0;

}

در خروجی برنامه فوق خواهیم داشت:

5

6

5

 

5

6

6

توجه فرمائید که endl خط فرمان را به سطر پائین تر می اورد.و فرق ان با\n این است که \n در داخل" " نوشته می شود.اما endl به تنهائی نوشته می شود.

مسئله 1:برنامه ای بنویسید که دو عدد گرفته و مجموع انها را در خروجی نمایش دهد.

int main ( )

{

int num1,num2,sum;

cout<<"please enter the first integer nmber ;"!

cin>>num1;

cout<<"please enter the second integer number !:";

cin>>num2;

sum=num1+num2;

cout<<"the sum is"<

return 0;

}

 

در بحث عملگرهای ریاضی اولویت عملگرها به صورت زیر است:

( )

1

* یا /

2

%

3

+ یا -

4

 

چند نمونه از عملگرهای ریاضی که برای اسانی کار ارائه شده اند:

A+5

a+=5

+=

a-5

a_=5

-=

A*5

A*=5

*=

a/5

a/=5

/=

A%5

A%=5

%=

 

برای اینکه با طرز کار این عملگرها اشنا شوید به مثال زیر توجه فرمائید:

int main ( )

{

int a;

a=6;

a+=6

cout<

a=6;

a-=6;

cout<

a=6;

a/=6;

cout<

a=6;

a%=6;

cout<

return 0;

}

مسئله 2:برنامه ای بنویسید که حقوق پایه و تعداد فرزندان یک کارگر را گرفته وحقوق کل وی را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کند:

حقوق پایه + فرزندان *10=حقوق کل

int main ( )

{

int child,salary,wholesalary;

cout<<"enter your child's number;"

cin>>child;

cout<

cin>>salary;

wholesalary=salary+10*child;

cout<<"your whole salary is:"<

return 0;

}

اریه های چند وجهی

ارایه های چند وجهی نوع پیشرفته تری از ارایه ها هستند که می توانند اطلاعات بیشتری را در خود ذخیره کنند.

(فعلا تا همین کافیه!دربخش های بعد بیشتر در مورد کاربرد های ان اشنا می شوید)

صورت کلی استفاده ازارایه های چند بعدی به صورت زیر است:

type arayname

[size1][size2]...[sizen]

برای مثال در نمونه ی زیر kami دارای 2 بعد می باشد که دارای 2 سطر و ستون استمی خواهیم مقادیر اولیه ان ها را گرفته و 1 مقدار به ان ها اضافه کنیم و بعد چاپ کنیم.:

int main ( )

{

int kami[2][2];

cin>>kami[1][1];

cin>>kami[2][1];

cin>>kami[1][2];

cin>>kami[2][2];

 

kami[1][1]++;

kami[2][1]++;

kami[1][2]++;

kami[2][2]++;

cout<<"kami [1][1]:"<

cout<<"kami [2][1]:"<

cout<<"kami [1][2]:"<

cout<<"kami [1][1]:"<

return 0;

}

در جدول زیر انواع عملگر های مقایسه ای و منطقی را مشاهده می کنید

&&

And

ll

or

!

Not

<

کوچکتر

<=

کوچکتر یا مساوی

>

بزرگتر

>=

بزرگتر یا مساوی

==

مقایسه

!=

نا مساوی

?:

انتصاب شرطی

 

ساختار های تصمیم گیری در c++

1-دستورif-else:زمانی از این ساختار استفاده می شود که شرط ها کم باشد.

2-دستورswitch-case: زمانی از این ساختار استفاده می شود که شرط ها زیاد باشد.

ساختار شرطی if به صورت زیر است:

If (condition)

{

دستورات قسمت اول;

}

else

{

دستورات قسمت دوم;

}

مسئله3:برنامه ای بنویسید که 2 عدد را گرفته و بزگترین انها را مشخص کند.

int main ( )

{

int num1,num2;

cout<<"enter your first number:";

cin>>num1;

cout<<"enter your second numbe:";

cin>>num2;

if(num1>num2)

cout<

else

cout<

return 0;

}

مسئله 4:برنامه ای بنویسید که یک عدد گرفته و مشخص کند ان عدد زوج است یا فرد.

int main( )

{

int sum;

int rest;

cout<<"enter your number";

cin>>num;

rest=num%2;

if (rest!=0)

cout<<"zoj";

else

cout<<"fard";

return 0;

}

تمرینات

1-(مسئله ی 5):برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و بزرگترین انها را مشخص کند.(فقط با 2 if )

2-(مسئله ی 6):برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و بزرگترین و کوچکترین ان ها را مشخص کند.(فقط با 3 if )

3-(مسئله ی 7):برنامه ای بنویسید که سه عدد گرفته و انها را به ترتیب بزرگ به کوچک نمایش دهد.

(اول خودتون فکر کنید اگر متوجه نشدید در قسمت بعدی جواب ها رو بررسی کنید)

جواب تمرینات

تمرین شماره 1

int main ( )

{

int a,b,c,max;

cout<<"enter three number"<

cin>>a>>b>>c;

max=a;

if (b>max)

max=b;

if (c>max)

max=c;

cout<<"the max is"<

return 0;

}

تمرین شماره 2

int main ( )

{

int a,b,c,max,min;

cin>>a>>b>>c;

max=a;

min=a;

if (b>a)

{

max=b;

min=a;

}

else

{

max=a;

min=b;

}

if (c>max)

max=c;

if (c

min=c;

cout<<"the max is"<

cout<<"the min is"<

return 0;

}

تمرین شماره 3

int main ( )

{

int a,b,c,k;

cout<<"enter 3 numbe"<

cin>>a>>b>>c;

if (b>a)

{

k=a; a=b; b=k;

}

if (c>a)

{

k=a; a=c; c=k;

}

if (c>b)

{

k=b; b=c; c=k;

}

cout<<"max is"<

cout<<"min is"<

cout<<"middle is"<

return 0;

}

 

 

 

 

 

 

 

مدير

  درباره
  آمار

»تعداد بازديدها:
»کاربر: Admin

لينك Rss

  مديران / وضعيت در ياهو


  لينک ها
سایت استاد ارش میرزائی
بهترین نرم افزارهای موبایل
یه وبلاگ بسیار خوب برای دانلود برنامه های مختلف
اموزش برنامه نویسی پاسکال
pascalprograms.mihanblog.com
smt2.persianblog.ir
سایت دانشکده فناوری اطلاعات
وبلاگ تخصصی برنامه نویسی c++
پرقدرت ترین و با امکانات ترین سایت جذاب و علمی مخصوص دانش آموزان ایرانی
بهترین وبلاگ دانلود سوالات پیام نور
تبلیغات وبلاگی
برنامه نویسی شی گرا در سی شارپ
دانلود نرم افزار

 

 

Designed Template By: PersiaStyle.Com
Coryright© PersiaStyle. All Rights Reserved